SEO a informační entropie

entropie

V teoretické informatice je podle wikipedie Entropie míra neurčitosti v náhodné veličině.

V SEO je zkoumanou veličinou text, který je dokonce i strukturovaný. V každém rozumném vyhledávači, má větší váhu např. titulek a nadpis, než prostý text v odstavci. Zaměříme se tedy na to, co nám může dodržování principů entropie přinést, zejména u textu s vyšší vahou.

Princip entropie v SEO

Cílem každého technického SEO je maximálně snížit nevědomost příjemce našeho sdělení, tedy minimalizovat entropii tohoto prvku.

Tvorba nadpisů h1 podle entropie

Entropii sníží nejvíce konkrétní nadpis. Proč to tak je? Představte si, že na stránce naleznete pouze nadpis, nebo ho zpracujete bez souvislostí jako vyhledávač. Ekvivalentně pro člověka – stihnete přečíst pouze nadpis.

Proto je vhodné v nadpise vždy co nejkonkrétněji shrnout, čeho se text týká.

Konkrétní nadpisy navíc otevírají možnosti rozšíření webu. Například pokud se firma zabývá rekonstrukcemi a má pouze obecnou stránku o rekonstrukci, web lze rozšířit o tyto podstránky:

  • Rekonstrukce koupelen
  • Rekonstrukce wc
  • Rekonstrukce kuchyní
  • Rekonstrukce bytových jader
  • apod.

Podstránky jsou pak lépe dohledatelné na longtailové dotazy potenciálních návštěvníků.

Princip skladby titulků stránky

Platí úplně stejné pravidlo doplněné o pravidlo „důležité vlevo“. To se v češtině většinou děje automaticky. Na konci titulku byste také měli uvést název webu a budovat tak značku.

Tvorba alternativního textu u obrázku

Opět nejlepší řešení je přesně popsat co na obrázku je a tím zvýšit návštěvnost na nejrůznější longtailové dotazy.

Publikováno: 15.9.2015 17:49