Jak vybrat ideální doménu?

Internetová doména funguje u webových stránek podobně jako značka u podniku. Z marketingového pohledu můžeme zase brát doménu jako přímou součást marketingového pojetí značky a posla veškerých marketingových sdělení. Z finančního pohledu je zase doména uchovatelem veškeré vybudované hodnoty webu, proto je její výběr velmi důležitý.

 1. Volba správné TLD (Top Level Domain), tedy koncovky – Správná koncovka domény se odvíjí od toho, na co jsou lidé zvyklí. Pokud je cílem projektu pouze český trh a cílová skupina www stránek jsou pouze Češi, pak je vhodná TLD cz. Jestliže se jedná o mezinárodní projekt, je vhodné rozlišit, zda jde o komerční či nekomerční stránky. Pro komerční www je jednoznačnou volbou TLD com. Pro nekomerční jsou vhodné TLD org pro projekty typu organizace a info pro informační weby. Tento bod statisticky potvrzuje i žebříček nejnavštěvovanější stránek Alexa.com. Jinými TLD, včetně těch nových, v současnosti budete pouze přiživovat potencionální konkurenci na správných TLD.
 2. Potenciál pro vytvoření značky – Jde o možnost spojení s reálným byznysem. Situace je odlišná, pokud stránka má reprezentovat již zavedený byznys a moc možností volby již nemáte, nebo pokud nový byznys naopak může potencionálně vzniknout a máte volné ruce při výběru. Snažte se používat pouze podstatná jména a neexistující (bezvýznamové) výrazy. Velký potenciál v této oblasti mají spolu s podstatnými jmény také zkratky, které souvisí s dalším bodem. Naopak menší potenciál je u přídavných jmen, zájmen, číslovek, sloves, příslovcí, předložek, spojek, částic a citoslovcí.
 3. Délka domény druhé úrovně – Zde není moc co rozebírat. Platí, čím kratší, tím lepší. Celkově kratší doména je lépe zapamatovatelná a vyslovitelná.
 4. Klíčové slovo v doméně druhé úrovně – U vyhledávačů tento faktor již nehraje klíčovou roli jako v minulosti, kdy vašim stránkám tzv. přesná shoda dotazu s názvem domény silně přispěla v pozici ve vyhledávači na tento dotaz. Nicméně i dnes je dobré mít klíčové slovo v doméně a to kvůli návštěvníkům stránek. Všem je totiž na první pohled jasné, co na doméně mohou čekat.
 5. Kontext off-line prostředí – Jde o velmi podceňovaný faktor, protože důsledky volby domény mimo internet nejsou na první pohled příliš patrné.
  • Doporučené znaky – Používejte pouze znaky latinky [a-z]. Špatné jsou zejména pomlčky a číslovky. Zase jde o zvyky lidí a nepřímé posilování potencionální konkurence na bez-pomlčkové a nečíselné doméně.
  • Vyslovitelnost – Když je doména špatně vyslovitelná, bývá obvykle i hůře zapamatovatelná a lidé se spíše vyhnou šíření „Word of mouth“ o vaší stránce a značce. Ideální je vybírat takovou doménu, která se stejně píše a vyslovuje.
  • Libozvučnost – Libozvučná (eufonická) doména je taková, která má přirozené uspořádání souhlásek a samohlásek. Její vyslovení je příjemné pro lidské ucho.
  • Zapamatovatelnost – Pokud si lidé nezapamatují vaší doménu, příště mohou zcela zbytečně navštívit stránky konkurence. Vy tak ztrácíte část brandového vyhledávání, které stránku posiluje v očích vyhledávačů.
  • Asociativnost – Ideální je stav, kdy si kromě výše zmíněných bodů lidé s vaší doménou spojí oblast vaší působnosti.
 6. Právní kontext – U každé domény je nutné prozkoumat, zdali na podobný název neexistuje ochranná známka. Také není od věci prozkoumat celé pozadí domény, kolik existuje firem se stejným či velmi podobným názvem, pro vyhnutí se budoucím komplikacím.
 7. Pohled cílové skupiny – „Mladí mají rádi šílené a extravagantní názvy, ale starším lidem se musí podat něco hodně srozumitelného nebo jednoduše zapamatovatelného. Doporučuji před finálním výběrem domény ptát se okolí nebo cílové skupiny, co si o ní myslí a jak se jim jeví.“ Kvasnička Jan, 2012.
Publikováno: 22.9.2015 9:36