Jak se dala řešit pandemie COVID-19, kdybychom měli schopnou vládu?

koronavirus

1) Pokud se počet HOSPITALIZOVANÝCH dostane na 20 % maximální kapacity nemocnic, zavést jednoduchá opatření, která nijak neomezují ekonomiku: dezinfekce + odstup 2m + roušky tam, kde není dodržen odstup.

2) 10 dní před tím, než se prognóza exponenciální křivky počtu HOSPITALIZOVANÝCH dostane na úroveň maximální kapacity nemocnic zavést tvrdý lockdown: absolutní zákaz vycházení kromě kritické infrastruktury, omezit styk lidí na 0 mimo domácnost. Ale pouze šokově, na dobu 14 dní, snížit R k nule. Každému na hlavu včetně dětí, kdo již nepobírá peníze od státu dát kompenzaci 500 Kč na den (na bydlení a jídlo)

Náklady na 1 tvrdý lockdown:
10,7M obyvatel ČR
-2,4M důchod
-0,3M rodičovská dovolená
= 8M lidí pro příspěvek

8.000.000 * 14 * 500 = 56 miliard Kč

3) Zavést ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva 65+. Zabezpečit před virem domovy důchodců, ordinace, nemocnice a distribuovat jim funkční respirátory od českých firem pro podporu české ekonomiky.

Takže bychom měli pravděpodobně dva tvrdé lockdowny pouze 2×14 dní, celkové náklady na rozpočet maximálně 150 miliard Kč, fungující ekonomiku – firmy, zaměstnance, živnostníky, učící se děti v otevřených školách a chráněnou rizikovou skupinu.

Ale jelikož schopnou vládu nemáme, máme zastavený život na mnohem déle, plánovaný schodek 500 miliard Kč a další rok 320 miliard Kč, zastavenou ekonomiku (kterou ze 60 % tvoří služby), vyrůstající generaci nevzdělaných dětí…

Publikováno: 27.10.2020 10:29