4 pravidla linkbuildingu

linkbuildingová pyramida

Co je linkbuilding?

 • budování zpětných odkazů
 • soustavná a dlouhodobá činnost
 • přináší zvýšení přímé návštěvnosti (skrz zpětný odkaz)
 • přináší zvýšení zprostředkované návštěvnosti (skrz vyhledávače)
 1. Síťový graf

  Linkbuilding vychází z teorie sítí. Teorie sítí říká, že oblíbenost uzlu, je dána počtem vazeb, které vedou z ostatních uzlů v síťovém grafu, směrem k němu. V případě internetu, je uzlem webová stránka a vazbou zpětný odkaz. Z toho lze odvodit první pravidlo:
  Čím víc zpětných odkazů vede z jiných webových stránek na vaši stránku, tím je stránka úspěšnější.
 2. Autoritativnost odkazující stránky

  Když zvážíme, že oblíbenost stránky, která odkazuje na vaši stránku, se počítá stejným způsobem, dojdeme k závěru, že musí záležet i na kvalitě stránky, která odkazuje. Tato kvalita, nebo také autoritativnost, není vyjádřena ničím jiným, než zpětnými odkazy, které vedou na onu stránku. Tedy druhé pravidlo:
  Čím kvalitnější a autoritativnější stránka odkazuje na vaši stránku, tím lépe.
 3. Síla vazby mezi stránkami

  Představte si síť, ve které jste vy a vaši přátelé. S někým se přátelíte více a někým méně. Jak je tento fakt zakomponovaný v teorii sítí? Existuje něco, čemu se říká síla vazby.
  A jak se měří síla vazby u jednotlivých zpětných odkazů? Proklikovostí. Aby byl odkaz proklikový, je důležité, aby byl na navštěvované, tématicky podobné stránce a byl pro její návštěvníky dobře viditelný. Překvapení, které vede k formulování třetího pravidla:
  Čím je zpětný odkaz proklikovější, tím je hodnotnější.
 4. Dělení vlivu mezi více stránek

  Představte si webovou stránku, která odkazuje na spoustu jiných stránek. Váha každého takového odkazu pak musí zákonitě klesat. Z toho lze vydedukovat čtvrté pravidlo:
  Čím méně dalších zpětných odkazů se vyskytuje na odkazující stránce, tím větší má zpětný odkaz váhu.

Definice kvalitního linkbuildingu

„Linkbuilding je disciplína, zabývající se postupným budováním zpětných odkazů s vysokovou proklikovostí z kvalitních a autoritativních stránek s minimem jiných zpětných odkazů.“

Realita

Realita se však setkává s podstatnými omezeními. Navštěvovaných autoritativních stránek v každém tématickém oboru je málo. Stránky již obsahují mnoho jiných zpětných odkazů. Neinformovaní majitelé stránek odmítají umístění odkazů s potencionálním proklikem. A konečně, cena za kvalitní zpětné odkazy není zanedbatelná.

Je ale třeba vzít v úvahu, že snižováním těchto atributů se zároveň snižuje kvalita linkbuildingu!

Publikováno: 14.9.2015 16:41